Ewidencjonowanie czasu pracy w firmie

Przede wszystkim zgodnie z prawdą


Każdy pracodawca ma obowiązek ewidencjonować czas pracy swoich pracowników. W jaki sposób? Prowadząc odpowiednią ewidencję. W jakiej formie? Właściwie dowolnej, o ile materiały będą zawierać wszystkie wymagane prawem informacje. Chodzi o rzetelny, zgodny z rzeczywistością rejestr, w jakich dniach i godzinach pracownik świadczył pracę, kiedy przebywał na zwolnieniu lekarskim albo urlopie lub korzystał z innych form usprawiedliwionych nieobecności. Rejestr powinien być prowadzony tak, aby w razie na przykład kontroli, szybko można było udostępnić ją organowi kontrolującemu. Jeżeli pracodawca ma takie życzenie – rejestr można prowadzić w formie elektronicznej. Prowadzenie ewidencji czasu pracy nie musi być trudne.


Kluczowe dokumenty w firmie


Ewidencja czasu pracy to bardzo ważny dokument w każdej firmie. Praktyki związane z prowadzeniem ewidencji warto zapisać i uregulować prawnie w regulaminie pracy. Czy każda firma musi mieć taki regulamin? Nie. I tutaj warto sięgnąć do przepisów prawa, by dowiedzieć się więcej. Nie zawsze pracownik będzie musiał na ewidencji składać każdego dnia podpisy. Chociaż dla pracownika jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Wystarczy jednak, by pracownik po prostu zgłaszał swoje przyjście do pracy na przykład kierownikowi zmiany, o ile ta forma jest przyjęta w zakładzie pracy. Ewidencja czasu pracy to bez wątpienia jeden z najważniejszych dokumentów w firmie i warto przy jego uzupełnianiu i tworzeniu zachować szczególną uwagę.