Czytniki dowodów osobistych

E- dowód to prawdziwa rewolucja. Nadal służy potwierdzeniu tożsamości, ale dzięki temu, że posiada wbudowaną warstwę elektroniczną dodatkowo umożliwia komunikację z administracją publiczną i innymi podmiotami (logowanie do portali, elektroniczne podpisywanie dokumentów). Wystarczy przyłożyć go do czytnika i już po chwili możemy odczytać zakodowane na nim dane.

Parametry czytnika dowodów osobistych

Należy odrazu wskazać, że nie każdy czytnik dowodów osobistych nadaje się do odczytania zakodowanych w nim danych. Musi to być urządzenie, które będzie spełniało parametry ściśle określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szerzej z tymi parametrami można się zapoznać wchodząc na stronę tegoż ministerstwa.

Czytniki dowodów osobistych, można kupić w różnego rodzaju sklepach stacjonarnych i online z czytnikami. Ministerstwo nie wskazało konkretnie takich miejsc. Więc można kupić je wszędzie, tylko należy pamiętać aby przed zakupem sprawdzić parametry urządzenia i sprawdzić czy odpowiadają tym z wytycznych MSWiA. Jeżeli nie nie warto ich kupować, bo nie spełnią swojej funkcji.

Czy korzystanie z czytnika jest bezpieczne?

Odpowiedź brzmi tak. Czytnik dowodów osobistych nie gromadzi żadnych danych, a jedynie odczytuje je. Poza tym aby było to możliwe, użytkownik musi położyć swój dowód osobisty na czytniku i wpisać PIN. Po zakończonym procesie, wystarczy zdjąć dowód osobisty z czytnika i połączenie zostanie automatycznie zerwane.